Gemiddelde berekenen: bereken het gemiddelde online

Gemiddelde, variantie en standaard deviatie berekenen

Hoe bereken je het gemiddelde van een reeks getallen: Geef je getallenreeks in in de linker tekstbox. Je kan 1 getal per lijn ingeven (line separated), of meerdere getallen per lijn, gescheiden door ; (punt-comma) of spatie. Indien je data csv-geformateerd zijn (zoals een export vanuit excel of spreadsheet), kan je deze data rechtstreeks copy-pasten in de tekstbox Attn.: gebruik enkel . (punt) of , (komma) als decimaal scheidingsteken, gebruik geen duizend-separator!.

geef getallen in:
(getallen wissen)
aantal elementen0
totale som0.00
gemiddelde0.00
variantie (population)0.00
standaard deviatie (population)0.00
variantie (sample)0.00
standaard deviatie (sample)0.00

Gemiddelde berekenen: formules

Gemiddelde waarde van een reeks cijfers

De gemiddelde waarde van een reeks getallen wordt berekend als (de som van alle getallen) gedeeld door het aantal getallen. (vb.: het gemiddelde van 2, 3, 5, 6 en 9 is 5 (daar (2+3+5+6+9)/5 = 25/5 = 5 )

Variantie van een populatie (biased) σ2


waar μ de gemiddelde waarde van de populatie x1,... , xn is.

Standaard Deviatie (standaard afwijking) van een populatie (biased) σ

De standaard afwijking σ voor een populatie is vierkantswortel van de variantie σ2.


Variantie van een steekproef (unbiased, Bessel correction factor n/(n-1))


waar x de gemiddelde waarde is van de steekproef x1,... , xn.